Όροι & Προϋποθέσεις

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις ενοικίασης

2. Ασφάλειες
3. Μεταφορά οχήματος εκτός Ζακύνθου
4. Πληρωμή
5. Διάφορα

1. Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις ενοικίασης
Το όχημα παραδίδεται στον ενοικιαστή σε καλή γενική κατάσταση και χωρίς εμφανή ελαττώματα. Οποιαδήποτε παράπονα ή επισημάνσεις
ή καταγγελίες σχετικά με την κατάστασή του, πρέπει να υποβάλλονται στο EUROSPEED αμέσως κατα την παράδοση. Ο ενοικιαστής
συμφωνεί να το επιστρέψει με όλα τα εξαρτήματα και στην ίδια κατάσταση στη τοποθεσία, την ώρα και την ημερομηνία που ορίζονται στην εν λόγω συμφωνία, διαφορετικά ο ενοικιαστής θα είναι υπεύθυνος για την αποζημίωση του EUROSPEED επιπλέον απο την κανονική χρέωση ενοικίασης. Η EUROSPEED διατηρεί το δικαίωμα να πάρει πίσω το όχημα σε οποιαδήποτε περίπτωση
χωρίς χρέωση από τον ενοικιαστή, εάν το όχημα χρησιμοποιείται κατά παράβαση της παρούσας συμφωνίας.
Ο ενοικιαστής αναμένεται να παρακολουθεί τη μηχανική κατάσταση του οχήματος, τα λάδια, το νερό, τα ελαστικά κλπ. και να επικοινωνήσει αμέσως με την EUROSPEED RENT A CAR εαν χρειαστεί. Οποιαδήποτε επισκευή του οχήματος από τον ίδιο τον ενοικιαστή ή οποιοδήποτε άλλο
άλλο μέρος δεν επιτρέπεται. 
 
Το όχημα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στις παρακάτω περιπτώσεις:
α. Να οδηγείτε σε δρόμους μη ασφαλτοστρωμένους
β. Να μεταφέρουν πρόσωπα ή ακίνητα για μίσθωση.
γ. Για να σύρετε οποιοδήποτε όχημα, ρυμουλκούμενο ή άλλο αντικείμενο.
δ. Σε αγώνα, δοκιμή ή διαγωνισμό Ράλλυ, εκτός δρόμου ή στην παραλία
ε. Για την υπομίσθωση από τον ενοικιαστή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος.
ζ. Ενώ ο ενοικιαστής ή οποιοσδήποτε άλλος εξουσιοδοτημένος οδηγός είναι υπό την επήρεια αλκοόλ, φαρμάκων, βαρβιτουρικών κ.λπ.
η. Κατά παράβαση οποιωνδήποτε τελωνειακών, ΚΟΚ ή άλλων κανονισμών.
θ. Από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που δεν έχει εξουσιοδοτηθεί από την EUROSPEED RENT A CAR.
ι. Για να μεταφέρετε ή να μεταφέρετε βαριές αποσκευές, εύφλεκτα υλικά, άσχημης μυρωδιάς προιόντα, ναρκωτικά,
ζώα κ.λπ.
κ. Να μεταφερθούν σε πλοίο, αφήνοντας τη Ζάκυνθο χωρίς γραπτή άδεια
της EUROSPEED (αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει την παραίτηση από οποιαδήποτε πρόσθετη ασφάλιση παρέχεται από το EUROSPEED RENT A
CAR και όλα τα έξοδα μεταφοράς πίσω στη Ζάκυνθο θα χρεωθούν στον ενοικιαστή)
 

2. Ασφάλειες

Η EUROSPEED RENT A CAR παρέχει πλήρη ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση βλάβης ή απώλειας του αυτοκινήτου, συμπεριλαμβανομένων των ελαστικών, της κάτω πλευράς, του γυαλιού και των καθρεφτών, μόνο όταν το αυτοκίνητο οδηγείται από τον ενοικιαστή και κανένας άλλος, σύμφωνα με ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης αυτοκινήτου.
Η ασφάλεια των αποσκευών δεν είναι διαθέσιμη και ο ενοικιαστής είναι υπεύθυνος για τυχόν απώλεια τους.
Για σκούτερ και μοτοσικλέτες, η πλήρης ασφαλιστική κάλυψη περιλαμβάνει σε κάθε περίπτωση, ένα συγκεκριμένο ποσό κάλυψης σε περίπτωση ζημιάς ή απώλειας ανάλογα με την κατηγορία. Το ποσό της κάλυψης περιγράφεται στην προσφορά μας, καθώς και στη σελίδα 1 της σύμβασης.
Δεν είναι ασφαλισμένη οποιαδήποτε ζημιά ή βρωμιά στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, χαμένα ή σπασμένα κλειδιά, χαμένα ή σπασμένα
κράνη ή κιβώτιο αποσκευών και γενικά κάθε είδους βανδαλισμός μέσα ή έξω από τα οχήματά μας.
Σε περίπτωση ατυχήματος ή οποιουδήποτε άλλου περιστατικού (πυρκαγιά, κλοπή κλπ.), ο ενοικιαστής είναι υπεύθυνος να ακολουθήσει αμέσως
τις ασφαλιστικές διαδικασίες ως εξής:
Επικοινωνήστε αμέσως με το τηλέφωνο +30 6976 907581
Βγάλτε φωτογραφίες
1. Καλεσε την αστυνομια
2. Αποκτήστε ονόματα και διευθύνσεις αυτόπτων μαρτύρων
3. Μην αναγνωρίζετε αξιώσεις τρίτων
ρε. Συμπληρώστε και υπογράψτε μια αναφορά ατυχήματος

 
Ο ενοικιαστής είναι υποχρεωμένος να τηρεί τους κανονισμούς οδικής κυκλοφορίας που ισχύουν στην Ελλάδα. Χρήση ζωνών ασφαλείας και κράνη, έγκειται στην δική του ευθύνη. Κάθε δαπάνη που προκύπτει από την παραβίαση του νόμου κανονισμού οδικής κυκλοφορίας βαραίνει τον ενοικιαστή.

3. Μεταφορά οχήματος εκτός Ζακύνθου

Δεν επιτρέπεται σε κανένα όχημα EUROSPEED RENT A CAR να φύγει από το νησί

4. Πληρωμή

Ο ενοικιαστής πληρώνει κατά την παράδοση το πλήρες τέλος ενοικίασης στο EUROSPEED RENT A CAR πρίν την παράδοση.
Το κόστος ενοικίασης περιλαμβάνει χρέωση, τοπικούς φόρους και επιπλέον κόστος, τα οποία παρατηρούνται στη σύμβαση.
Σε περίπτωση οποιασδήποτε ζημίας κατά παράβαση αυτών των όρων, ο ενοικιαστής είναι πλήρως υπεύθυνος για όλα τα έξοδα, και θα είναι
χρεώνεται για όλες τις οικονομικές ζημίες που μπορεί να έχει η εταιρεία EUROSPEED RENT A CAR λόγω αυτού.Οποιαδήποτε ασφάλιση θα είναι άκυρη.

Η EUROSPEED RENT A CAR διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει εγγύηση με τη μορφή πιστωτικής κάρτας ή Ευρώ σε μετρητά, τα οποία θα επιστραφούν στον ενοικιαστή μετά τη λήξη της περιόδου ενοικίασης.

5. Διάφορα

Ο ενοικιαστής ή ο εκπρόσωπός του αναγνωρίζει ότι δεν αποκτά άλλα δικαιώματα εκτός από αυτά που αναφέρονται στο συμφωνητικό.
Όλοι οι επιπρόσθετοι εξουσιοδοτημένοι οδηγοί είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνοι με τον ενοικιαστή βάσει της παρούσας συμφωνίας.
Η παρούσα συμφωνία ακυρώνει οποιαδήποτε άλλη γραπτή ή προφορική συμφωνία μεταξύ της EUROSPEED RENT A CAR
και τον ενοικιαστή.
Οποιαδήποτε διαφορά που ενδέχεται να προκύψει μεταξύ της EUROSPEED RENT A CAR και του ενοικιαστή, θα διευθετηθεί ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων της Ελλάδας.